Tag - studija

Ivo Lučić: “Krško podzemlje je depo naših iracionalnih strahova”

Razgovarao: Igor Lasić Već i sam naslov nedavno objavljene knjige ‘Presvlačenje krša’ autora Iva Lučića (izdavač Synopsis, Zagreb – Sarajevo), novinara Hine i doktora karstologije – znanosti o kršu – ocrtava profil djela jedinstvenog u domaćoj znanstvenoj publicistici. Naslovna formulacija sažima naime jednako interdisciplinarnu mnogostrukost autorskog pristupa s kojim se susrećemo između korica, i transformativnost samog Dinarskog prostora, prirodnu i kulturnu, a na ovdje uzetom primjeru Popova polja u istočnoj Hercegovini, uz pregled dosadašnjih saznanja o tome prirodnom fenomenu, te napose pripadajućeg...

Ognjen Bonacci: prikaz knjige dr. sc. Ive Lučića: “Presvlačenje krša. Povijest poznavanja Dinarskog krša na primjeru Popova Polja”

Na osnovi svojih dugogodišnjih istraživanja, autor ove, po svemu posebne i vrijedne publikacije, u središte stavlja Popovo polje kao paradigmu povijesti poznavanja, interdisciplinarnog izučavanja i korištenja ne samo Dinarskog krša, već i krša uopće. U izučavanju krša na planeti ključnu je ulogu odigrao upravo Dinarski krš, jer su o njemu krajem 19. i početkom 20. stoljeća objavljene prve ozbiljne znanstvene rasprave koje su najširu znanstvenu zajednicu zainteresirali za taj do tada zanemareni prostor. One su ukazale na svu specifičnost, ljepotu, kontradiktornost i važnost krških terena koji...

Joško Ćaleta: prikaz knjige “Umjetnost pjevanja gange: kulturna tradicija Dinarske zone”

Ankica Petrović, „Umjetnost pjevanja gange: kulturna tradicija Dinarske zone“, Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica; Zagreb: Synopsis; Sarajevo: Synopsis; 2018., [notograf Darko Rubčić], 287 str. +[1] CD-ROM Piše: Joško Ćaleta Tekst je objavljen u: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, sv. 55, br. 2, Zagreb 2018., str. 181-232. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311802)Tekst je objavljen također na slovenskom i engleskom jeziku u slovenskom zborniku: Muzikološki zbornik / Musicological Annual, sv. LV, br. 1, Ljubljana 2019., str. 211-218. Ganga je najprofiliraniji i zasigurno najaktualniji vokalni tradicijski žanr...

O stradanju bosanskih franjevaca

Prikaz knjige: KARAULA, Marijan. Iskušenja Bosne Srebrene: Stradanja bosanskih franjevaca 1944.–1985. Izd. Synopsis d.o.o., Zagreb; Synopsis d.o.o., Sarajevo; Svjetlo riječi, Sarajevo. Zagreb – Sarajevo, 2014., 566 stranica   Piše: Miroslav Akmadža   Marulić. Zagreb, 47./2014., br. 5-6 (261), rujan-prosinac 2014., str. 212-214   Povijest Bosne i Hercegovine nakon Drugoga svjetskog rata općenito je vrlo malo obrađivana tema u suvremenoj povjesničkoj znanosti. To se odnosi i na njezin crkveni dio, barem što se tiče istraživanja povjesničara po struci. Nešto su se više toj problematici posvećivali sami svećenici,...