Tag - sirotinja

Bez sirotinje nema spasenja

Jon Sobrino, „Izvan sirotinje nema spasenja. Mali utopijsko-proročki ogledi“, Ex libris, Rijeka, 2011.   Piše: Vladimir Kolarić https://backshopjournal.com/article/vladimir-kolaric-bez-sirotinje-nema-spasenja   Hrišćanstvo nije ideologija i ne bi smelo da se sa ideologijama raspravlja spuštajući se na njihovu ravan; ono se stupajući na tlo ideologije samozarobljava i samozaboravlja u „svetu ovom“ i prihvata da je princip njegovog govora i njegove logike lavirint, a ne sloboda, sumračni kompromis, a ne neumoljiva, suncokretna ustremljenost ka Istoku. Ali to ne znači da treba da bude ravnodušno prema ideologijama i njihovim lažima, ali...