Tag - Nenad Popović

Đikić i Beara

Prikaz knjige: Ivica Đikić, "Beara. Dokumentarni roman o srebreničkom genocidu", Naklada Ljevak i Synopsis, 2016.   Piše: Nenad Popović Radio Gornji Grad – Regionalni časopis za književnost i kulturu u prijelomu epohe – Portal Kulturne mreže Jugoistočne Europe, 6.9.2016. https://radiogornjigrad.wordpress.com/2016/09/06/dikic-i-beara/   Knjiga „Beara“ bavi se s nekoliko tjedana iz života Ljubiše Beare, oficira JNA i kasnije Vojske Republike Srpske, u rangu pukovnika. Dani o kojima je riječ su između 8. ožujka, kada je Radovan Karadžić izdao „Direktivu 7“ o interesima bosanskih Srba u Istočnoj Bosni, do okvirno...