Tag - kršćanski odgovor

Prefinjena knjiga o Bogu vjere, nade, ljubavi mira i svekolikog sporazuma

Prikaz knjige: Miroslav Volf, Allah, A Christian Response, izdanje HarperOne, HarperCollins publishers, New York, 2011. Hrvatsko i bosansko izdanje: Allah, kršćanski odgovor, EX LIBRIS, Rijeka i SYNOPSIS, Sarajevo, 2015. (S engleskog prevela: Dragana Divković, pogovor: prof. dr Adnan Silajdžić)   Piše: akademik Enes Karić Oslobođenje (bh. dnevni list), rubrika 'Pogledi' 13.2.2016.   Knjiga Miroslava Volfa pod naslovom Allah, A Christian Response (Allah, kršćanski odgovor) pojavila se u Sjedinjenim Američkim Državama na engleskom 2011. godine, a 2015. godine izišao je hrvatski prijevod u čitljivoj izvedbi Dragane Divković. Knjiga Allah, kršćanski...

Je li nužno imati istoga Boga?

Prikaz knjige Allah: kršćanski odgovor, Miroslav Volf Synopsis (Sarajevo-Zagreb) i Ex Libris (Rijeka), 2015.   Piše: Amila Kahrović-Posavljak Portal Tačno.net 14.1.2016. http://www.tacno.net/sarajevo/je-li-nuzno-imati-istoga-boga/   Šta je kršćanima Allah? Bog u kojeg i sami vjeruju, najradikalnija forma monoteizma ili tuđe božanstvo koje je postalo opsesivna tema zapadnih medijskih i političkih pregalaštava? Većina diskusija na temu Allah/islam je situirana u stereotipiziranju, insistiranju na civilizacijskom sukobu te potpunom banaliziranju. Rijetki su glasovi koji pokušavaju ozbiljnije promisliti odnos kršćanstva i islama. Jedan od onih koji se nisu libili preuzeti ovu zadaću je...

Miroslav Volf: Vjeruju li muslimani i kršćani u istoga Boga ili su u Bogu zavađeni?

Prikaz knjige Allah: kršćanski odgovor, Miroslav Volf Synopsis (Sarajevo-Zagreb) i Ex Libris (Rijeka), 2015.   Piše: Miljenko Jergović Portal www.jergovic.com 9.1.2016. http://www.jergovic.com/subotnja-matineja/miroslav-volf-vjeruju-li-muslimani-i-krscani-u-istoga-boga-ili-su-u-bogu-zavadeni/   Pitanje vjeruju li kršćani i muslimani u istoga Boga postavlja se već skoro tisuću godina i biva na dramatičan način aktualno kad god se povede veliki rat u ime dviju vjera. U vrijeme osvajanja i međusobnih preotimanja Jeruzalema, pa nakon 1453. kada se s padom Carigrada urušilo kršćansko carstvo na istoku, i stotinjak godina kasnije, kada je Sulejman Veličanstveni pokorio Ugarsku i opsadio Beč, i već...