Tag - Ivan Lovrenović

Josip Mlakić: prikaz knjige Ivana Lovrenovića “Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine”

Ne postoji zemlja o kojoj se razmišlja s više predrasuda i stereotipija kojima je poodavno istekao "rok trajanja", a koji se uvijek iznova oživljavaju u dnevno-političke i nacionalnoideološke svrhe, kao što je to slučaj s BiH, zemljom koja je razapeta između tri mitološka diskursa koji su u opreci svaki sa svakim i koja je u 20. stoljeće ušla, po riječima slovenskog književnika Josipa Vidmara koje je izrekao na I zasjedanju ZAVNOBIH-a u Mrkonjić-Gradu 1943. godine, kao "najkompliciranija zemlja u...

Zemlja od jezika, jezik od Bosne: Uz knjige “Isus u Ahmićima” i “Ulazeći u Varcar”

Piše: Boris Pavelić Novi list, Rijeka, 19. 9. 2016. http://novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Zemlja-od-jezika-jezik-od-Bosne-Uz-knjige-Isus-u-Ahmicima-i-Ulazeci-u-Varcar   „Crkva jest zaslužna u životu hrvatskoga naroda, ali ona bi morala biti spremna uvidjeti i svoje pogreške koje je počinila u odnosu na taj isti hrvatski narod, a među njih svakako spada nametanje pojedincima pa i cijelom narodu strategije infantilnosti i viktimizacije; način na koji je Crkva pomagala narodu često se pretvori u svoju suprotnost, pa umjesto slobodnih i odgovornih ljudi stvara ojađena i ovisna bića.“ Tu rečenicu fra Petra Anđelovića, bivšega provincijala...

Nagrada ‘Mirko Kovač’ Ivanu Lovrenoviću, Slobodanu Šnajderu, Ivoni Juki i Vladimiru Tabaškoviću

Za knjigu eseja Isus u Ahmićima (Synopsis, Sarajevo 2015) Ivanu Lovrenoviću dodijeljena je nagrada Mirko Kovač – saopćio je žiri nagrade Mirko Kovač danas (9. 9. 2016.) na konferenciji za medije u Zagrebu. U tri druge ravnopravne kategorije nagrada je dodijeljena za roman Doba mjedi Slobodanu Šnajderua (Tim press, Zagreb), za roman Tiho teče Misisipi mladoga autora Vladimira Tabaškovića (Kontrast, Beograd) i za scenarij filma Ti mene nosiš (produkcija 4 film, Zagreb) Ivoni Juki, koja je i redateljica filma. Nagrada Mirko...

Ulazeći u srce zemlje

Prikaz knjige: Ivan Lovrenović, "Ulazeći u Varcar", Fraktura i Synopsis, 2016.   Piše: Amila Kahrović-Posavljak   “Eto kako u dva-tri poteza, malo mahalsko sjećanje najedanput dobiva svjetsko-povijesni kontekst, a tihi liječnik iz tvojega intimnog sjećanja izrasta u jednoga od likova i protagonista te velike i strašne povijesti.”   Nakon nagrađivanog romana Nestali u stoljeću, u izdanju Frakture i Synopsisa objavljena je i nova knjiga Ivana Lovrenovića Ulazeći u Varcar, koja je s jedne strane organski produžetak i u nekim segmentima produbljenje Nestalih. S druge strane, Ulazeći u Varcar funkcionira i kao,...

Đikićev “Beara”: književni dar i ljudska ozbiljnost

Piše: Ivan Lovrenović   Stranica Ivana Lovrenovića www.ivanlovrenovic.com 21.5.2016. http://ivanlovrenovic.com/2016/05/dikicev-beara-knjizevni-dar-i-ljudska-ozbiljnost/   Pokolj u srebreničkom kraju u kolovozu 1995. tema je kojom se dvadeset godina bave sudovi, politički kabineti, teoretičari, novinari, i o njoj su ispisane hiljade stranica i stotine tumačenja i interpretacija, izgovoreni milijuni riječi. Ono, pak, kako toj temi pristupa i kako ju iznutra rastvara Ivica Đikić u svojemu „dokumentarnom romanu“ Beara, potpuno je novo i jedinstveno u cijelome tom srebreničkom pandemoniju! Najmučniju, najnepodnošljiviju, ali više od toga – najvažniju temu našega vremena i našega svijeta...