Tag - ganga

Joško Ćaleta: prikaz knjige “Umjetnost pjevanja gange: kulturna tradicija Dinarske zone”

Ankica Petrović, „Umjetnost pjevanja gange: kulturna tradicija Dinarske zone“, Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica; Zagreb: Synopsis; Sarajevo: Synopsis; 2018., [notograf Darko Rubčić], 287 str. +[1] CD-ROM Piše: Joško Ćaleta Tekst je objavljen u: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, sv. 55, br. 2, Zagreb 2018., str. 181-232. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311802)Tekst je objavljen također na slovenskom i engleskom jeziku u slovenskom zborniku: Muzikološki zbornik / Musicological Annual, sv. LV, br. 1, Ljubljana 2019., str. 211-218. Ganga je najprofiliraniji i zasigurno najaktualniji vokalni tradicijski žanr...