Politika privatnosti

Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine na internet stranici synopsisbook.com.  Politika privatnosti je sastavni dio Općih uslova korištenja stranice synopsisbook.com

Nakladnička kuća Synopsis kao pružatelj usluga internet stranice synopsisbook.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Synopsis d. o. o., Maršala Tita 32, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Synopsis) obrađuje osobne podatke.

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@synopsisbook.com

Prihvaćanjem Politike privatnosti klikom, prilikom kupovine korisnika, odnosno prijavom na internet stranici synopsisbook.com korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ovaj dokument utvrđuje.

U koju svrhu Synopsis prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Synopsis prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu izrade personaliziranog sadržaja. Kupci direktno se pohranjuju u našu bazu za newsletter.

Synopsis prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika i u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je korisnik prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupak, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Synopsis ne prikuplja podatke o djeci. Uvidimo li da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uslova korištenja i Politike privatnosti sklapa ugovorni odnos za korištenje sadržaja na internet stranici synopsisbook.com.

Koju vrstu osobnih podataka Synopsis sakuplja i obrađuje?

Prilikom kupovine na internet stranici www.synopsisbook.com, od budućeg korisnika ćemo zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je:

  • Ime i Prezime
  • Adresu stanovanja
  • Broje telefona

Prilikom prijave na newsletter putem web stranice korisnik daje sljedeće osobne podatke:

  • E-mail adresu

Korisnik potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na dugme za prijavu.

 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu synopsisbook.com, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Korisnici u sklopu svojih korisničkih profila mogu upisati i druge podatke u cilju personalizacije svojih korisničkih profila kao što su država, grad, fakultet koji studiraju, interesiranja i slično. Ovi podaci nisu obavezni.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između korisnika i stranice synopsisbook.com odvija sigurnim protokolom.

Zaštitu podataka Synopsis uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Synopsis provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može garantirati zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice synopsisbook.com te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Synopsis u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Synopsis se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Synopsisa te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Synopsis može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene, ili podatke unesene u postupku registracije. Synopsis se obavezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Synopsis se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Synopsis može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Synopsis nije odgovoran ukoliko uslijed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Synopsisbook.com koristi kolačiće. Kolačić je informacija spremljena na računar od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internet preglednik šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

S kim Synopsis dijeli osobne podatke?

Synopsis neće dijeliti osobne podatke korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u nastavku i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Synopsis obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Synopsis se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Synopsis može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama.

Period u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Synopsis o pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika na internet stranici synopsisbook.com dok se ostvaruje svrha obrade, a to je period do trenutka do kada je aktivna registracija korisničkog profila.

Pristup i ispravak osobnih podataka  

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici, te pristupom na „profil“ gdje korisnik može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici synopsisbook.com.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu info@synopsisbook.com podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Zahtjev mora biti upućen sa e-mail adrese na koju je registriran korisnički račun u cilju sprečavanja zloupotrebe od strane trećih lica.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu info@synopsisbook.com.

Izmjena Politike privatnosti

Politiku privatnosti Synopsis može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na internet stranici synopsisbook.com. Synopsis preporučuje korisnike da povremeno pregledaju Politiku privatnosti. Ukoliko korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internet stranicu synopsisbook.com.

Izmjena Politike privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internet stranici www.synopsisbook.com

Nastavak upotrebe internet stranice synopsisbook.com od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvata izmijenjenu Politiku privatnosti.

Zadnja izmjena: 07.05.2021.