O nama

Nakladnička kuća Synopsis d.o.o. Sarajevo osnovana je 2000. godine. Programski je orijentirana na istraživanja kulturnopovijesne, etnosocijalne, religijske, književnopovijesne, politološke i povijesne problematike Bosne i Hercegovine.

Objavljujemo autore iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, nastojeći na razvijanju dijaloga u jezicima koji se međusobno razumiju i čitaju, posebno vodeći računa o afirmaciji književnoga, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva bosanskohercegovačkih Hrvata, koje na različit način integralno pripada bosanskohercegovačkoj i hrvatskoj kulturi.

U tim nastojanjima posebno se afirmiralo nekoliko naših biblioteka:

– Biblioteka 21 (književnost, povijest, društvene znanosti) – urednik: Ivan Lovrenović;

– Biblioteka Iz Bosne Srebrene (izabrani tekstovi iz književnosti bosanskih franjevaca od XVI do XX stoljeća) – urednik: Ivan Lovrenović;

– Biblioteka Komunikacij@ (studije s područja komunikologije) – urednik: Nino Ćorić;

– Biblioteka Ekonomika (studije s područja ekonomskih znanosti) – urednik: Stiepo Andrijić;

– Biblioteka Biomedicina (studije s područja prirodnih znanosti) – urednik: Berislav Topić;

– Biblioteka Znakovi vremena (razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve) – urednik: Drago Pilsel;

– Biblioteka Posebna izdanja (publicistika, fotomonografije, leksikografija, varia).

Od osnutka do 2015. godine Synopsis je objavio preko stotinu i pedeset naslova, među kojima se nalaze djela renomiranih suvremenih domaćih autora iz raznih područja društvenog, kulturnog i znanstvenog života.

U suradnji s izdavačkom kućom Ex Libris d.o.o. iz Rijeke pokrenuli smo četiri nove biblioteke – Ecumenica, Judaica, Islamica i Ars haeretica – u kojima se, prvi put u nas, sustavno prevode i objavljuju temeljna djela židovske, kršćanske i islamske teologijsko-filozofijske baštine.

S istom kućom Synopsis je sunakladnik međunarodnoga teološkog časopisa Concilium na hrvatskom jeziku, prvog u svijetu po broju izdanja i ugledu. Time pridonosimo povezivanju domaće i regionalne javnosti sa svjetskim trendovima na polju međureligijskog dijaloga i suvremenih teologijsko-filozofijskog promišljanja.

Ideja vodilja izdavačke kuće Synopsis je poticanje domaćih autora na originalno, smjelo i konstruktivno interdisciplinarno promišljanje suvremene domaće društveno-političke zbilje, s ciljem pospješivanja integracijskih i ozdravljujućih procesa u svim sferama života, napose religijskoj, političkoj i ekonomskoj.

Pored užeg uredničkog tima, Synopsis je okupio i širok krug suradnika, eminentnih intelektualaca i autora. Našu usmjerenost k vrhunskoj kvaliteti knjiga, od obrade teksta do opreme i dizajna, prepoznali su urednici, autori i domaća stručna javnost, kao i naši čitatelji, što nam je osobito važno.

High stack of books isolated on white background