Grozdanov Zoran

Zoran Grozdanov

teolog

Zoran Grozdanov (Rijeka, 1977), teolog, sveučilišni predavač. Diplomirao na Odsjeku za povijest i Odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Jedan je od pokretača hrvatskog izdanja Međunarodnog teološkog časopisa Concilium te urednik i pokretač biblioteka Ecumenica, Judaica i Ars haeretica pri izdavačkoj kući Ex libris iz Rijeke. S engleskoga je preveo knjige Alistera McGratha Uvod u kršćansku teologiju (2007) i Miroslava Volfa Javna vjera: kršćani i opće dobro (2013). Proveo je kao doktorand akademsku godinu na Evangeličkoj teologiji Sveučilišta u Tübingenu. Predavač je na Sveučilišnom studiju protestantske teologije u Zagrebu.