Pavić Željko

Željko Pavić

filozofski pisac

Željko Pavić (Doboj, 1962), filozofski pisac. Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je diplomirao i magistrirao. Radio kao viši znanstveni asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kao pomoćni urednik i izvršni urednik časopisa Filozofska istraživanja u Zagrebu. Doktorski studij pohađao je u Mainzu, gdje je i doktorirao. Vodio tečaj „Hermeneutik und Phänomenologie“ pri IUC-u u Dubrovniku, predavač na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Zaposlen je kao znanstveni savjetnik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Član je Hrvatskog filozofskog društva, Njemačkog društva za fenomenološka istraživanja i Udruge za filozofiju te je počasni član Slovenskog filozofskog društva. Pored brojnih prijevoda s njemačkoga (Hegel, Kant, Schleiermacher, Husserl, Heidegger, Rahner, Moltmann) objavio je knjige: Zbiljnost i stvarnost (1989), Metafizika i hermeneutika (1996), Filozofijska hermeneutika u Njemačkoj XX. stoljeća (ur., 1998); Hegels Idee einer logischen Hermeneutik (2003), Hegelova ideja logičke hermeneutike (2004), Hermeneutika i fenomenologija (ur., 2004), Arhonti biti. Poskus filozofije vere (2005), Philosophia fundamentalis Josipa Stadlera (2006), Arhonti bitka. Pokus filozofije vjere (2009).