Vlaisavljević Ugo

Ugo Vlaisavljević

filozof, prevoditelj, profesor

Ugo Vlaisavljević (Visoko, 1957), filozof i prevoditelj filozofske literature, profesor. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje predaje Ontologiju (Odsjek za filozofiju), Epistemologiju društvenih nauka (Odsjek za psihologiju), Sociologiju znanja i znanosti (Odsjek za sociologiju) i Književnost i naraciju identiteta (Odsjek za komparativnu književnost). Od 2003. godine predaje predmet Ideja Evrope na Evropskim studijama, a od 2005. Rod i politika na Rodnim studijima pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Glavni urednik filozofskog časopisa Dijalog (Sarajevo). Član redakcije međunarodnog časopisa Transeuropeennes (Paris). Predsjednik PEN centra BiH (2006–2009). Objavio trinaest knjiga, brojne članke i studije, od kojih nekoliko desetina u uglednim inozemnim časopisima i zbornicima (često izvorno pisane na engleskom i francuskom jeziku). Preveo s francuskog, njemačkog i engleskog više knjiga filozofskog sadržaja. Više puta bio gostujući profesor, te koristio stipendije i naučnoistraživačke boravke na uglednim univerzitetima u inozemstvu. Sudionik je brojnih međunarodnih skupova i konferencija.