Brković Tomislav

Fra Tomislav Brković

bosanski franjevac

Fra Tomislav Brković (rođen 1972. u Orašcu, općina Prozor-Rama) član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 1998. godine. Bio je župni vikar u Bugojnu, gvardijan samostana Rama-Šćit, trenutno ponovno djeluje u Bugojnu kao župni vikar. Uredio, priredio i objavio: Katica Nevistić, fra Tomislav Brković, fra Janko Lubos: Svoju zemlju i oni su voljeli, Poginuli i nestali iz bugojanskog kraja u Provom svjetskom ratu (1914-1918), Drugom svjetskom ratu (1941-1945) i poraću te ratu 1991-1995. Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2004.; Bugojanski dnevnik 1988-1998. Katice Nevistić, Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2005.; Fratri u zgodama i nezgodama, 1. izdanje, Svjetlo riječi – Franjevački samostan Rama-Šćit, Sarajevo – Zagreb – Rama, 2008.; Fratri u zgodama i nezgodama, 2. prošireno izdanje, Svjetlo riječi – Franjevački samostan Rama-Šćit, Sarajevo – Zagreb – Rama, 2010.; Fratri u zgodama i nezgodama, 3. nepromijenjeno izdanje, Franjevački samostan Rama-Šćit, Rama-Šćit 2012.; Fratri bosanski u stripu. Na svoj račun – na svoj način, Franjevački samostan Rama-Šćit, Rama-Šćit 2015.; Bosanski ban Tvrtko „pod Prozorom u Rami“. Zbornik radova s Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Prozor, 11. kolovoza 2016., Općina Prozor-Rama i Synopsis, Sarajevo–Zagreb, 2016.; Fratri u zgodama i nezgodama, 4, Synopsis, Sarajevo–Zagreb, 2018.