Anđelić Tomislav

Tomislav Anđelić

povjesničar, arheolog

Tomislav Anđelić (Sultići/Konjic, 1937), povjesničar i arheolog. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij iz muzeologije završio u Zadru. Radio je kao viši kustos i arheolog u Muzeju Hercegovine. Bavi se problematikom kasnoantičke i srednjovjekovne arhitekture, te prapovijesnim istraživanjima. Vršio je arheološka iskapanja ranokršćanskih bazilika, prapovijesnih nekropola i srednjovjekovnih lokaliteta. O rezultatima iskapanjâ, kao i o otprije poznatim nalazima objavio je u časopisima više radova.