Haverić Tarik

Tarik Haverić

filozofski pisac i prevoditelj

Tarik Haverić (Sarajevo, 1955), filozofski pisac i prevoditelj. Izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Doktorat iz političkih nauka na Univerzitetu Paris X-Nanterre. Radovi iz političke znanosti (demokratski proces i političko predstavljanje u multikulturnim društvima) i političke filozofije (granice etno-kulturne pravde). Objavio knjige: Kritika bosanskog uma. ECLD, Sarajevo, 2016.; I vrapci na grani. Rabic, Sarajevo, 2009.; Čas lobotomije. Prikaz jednog kulturnog skandala. Rabic-ECLD, Sarajevo, 2007.; Ethnos i demokratija. Slučaj Bosne i Hercegovine. Rabic, Sarajevo, 2006 (prerađena i prilagođena doktorska disertacija iz političkih nauka; drugo izdanje: FCJP, Sarajevo, 2016).