Grubišić Silvije

Fra Silvije (Silvestar) Grubišić

hercegovački franjevac, bibličar, pisac, prevoditelj, urednik

Fra Silvije (Silvestar) Grubišić (Sovići, 1910. – West Allice, Wisconsin, 1985), hercegovački franjevac, bibličar, pisac, prevoditelj, urednik. Studij teologije i filozofije započeo u franjevačkoj bogoslovnoj školi u Mostaru, završio u Sergianu u Italiji. Od 1938. u pastoralnoj je službi među hrvatskim iseljenicima u SAD i Kanadi. Jedan je od pokretača i osnivača organizacije Ujedinjeni američki Hrvati (1946). Bavio se prevođenjem Svetog pisma te istraživanjem biblijskih tema na osnovi najnovije građe i usporedbom izvornih tekstova. Preveo je sve knjige Starog zavjeta te priredio za tisak Evanđelja i Djela apostolska iz Novog zavjeta. Uređivao je i objavljivao u nekoliko časopisa. Bio je član Hrvatske akademije Amerike.