Filandra Šaćir

Šaćir Filandra

politolog, sociolog

Šaćir Filandra (Crnići/Stolac, 1961), politolog i sociolog, publicist, sveučilišni profesor. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je iz oblasti suvremene političke filozofije. Bio je gostujući predavač na Odsjeku za historiju i političke nauke na Sveučilištu Yale u SAD, te pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu za jugoistočno-europske studije u Budimpešti. Autor je knjiga Bošnjaci i moderna (1996), Bošnjačka politika u XX stoljeću (1998), Bošnjaci nakon socijalizma. O bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu (2012), te koautor (s Enesom Karićem) knjige Bošnjačka ideja (2002) i autor preko četrdeset naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata. Dekan je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.