Neuner Peter

Peter Neuner

katolički teolog

Peter Neuner (München, 1941), dr. theol., umirovljeni profesor dogmatike i ekumenske teologije na Katoličkom teološkom fakultetu Ludwig-Maximilians Sveučilišta u Münchenu. Od 1998. do 2002. bio je voditelj radne skupine teologa dogmatske i fundamentalne teologije na njemačkom govornom prostoru.