Gudelj Petar

Petar Gudelj

pjesnik

Petar Gudelj (Podosoj, Imotski, 1933). Diplomirao 1959. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavio:
Ruke, suze i čempresi, pesme (s grafikama Milana Bojera), Džepna knjiga, Sarajevo, 1956.
Isus je sam, pesme, Bagdala, Kruševac, 1962.
Pas, psa, psu, pesme (s grafikama Miodraga Vartabedijana), Jugoslovenska revija, Beograd, 1967.
Suhozidina, pesme, Petar Kočić, Beograd, 1974.
Tropi. Počela, pesme (bibliofilsko izdanje, s grafikama Slobodanke Marinović-Stupar), Akademija primenjenih umetnosti, Beograd, 1976.
Štit, poema (s fotografijama Čirila Rajića), Prva književna komuna, Mostar, 1979.
Ilirika, pesme, Prosveta, Beograd, 1980.
Vrulja, pesme, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1982.
Mit i med, pesme, Prosveta, Beograd, 1982.
Osmoliš, pesme (s grafikama Senadina Tursića), Pesnici i grafičari, Beograd, 1982.
Ilirika, izabrane pesme, izabrao i na slovenački preveo Drago Bajt, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1984.
Vlkoe, poema (bibliofilsko izdanje, s grafikama Milice Vučković i kaligrafijom Stjepana Filekija, Biblioteka Avis, Beograd, 1984.
Hesperidske jabuke, poema, Novo delo, Beograd, 1986.
Europa na tenku, poema, Nova 23, Beograd, 1987.
Vuk u novinama, izabrane pjesme, Znanje, Zagreb, 1988.
Moja Imota, nebo, zemlja, ljudi, pjesnička proza, Privredni vjesnik, Zagreb, 1991.
Golubice nad jamama, sabrane pjesme (u 3 knjige), Matica hrvatska Split, Split, 1993.
Put u Imotu, pjesnička proza, Mala nakladnička kuća Sveti Jure, Baška Voda, 1996.
Po zraku i po vodi, pjesme, Mala nakladnička kuća Sveti Jure, Baška Voda, 2002.
Pelazg na mazgi, izabrane pjesme, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Zmija mladoženja, pjesme, Mala nakladnička kuća Sveti Jure, Baška Voda, 2007.
Duša tilu, pjesme, VBZ, Zagreb, 2010.
Za njom je koracala maslina, izabrane pjesme, izabrao Mile Stojić, Bosanski stećak, Sarajevo, 2010.
Sve što si donio iz planine, pjesme, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
Da zađe Mjesec, da izađe Sunce, pjesme, Školska knjiga, Zagreb, 2017.
Imotska knjiga, pjesme i pjesnička proza, Školska knjiga, Zagreb, 2017.