Anđelić Pavao

Pavao Anđelić

arheolog, povjesničar

Pavao Anđelić (Sultići/Konjic, 1920 – 1985), pravnik, arheolog i povjesničar. Završio Pravni fakultet u Zagrebu i povijest na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio kao suradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnog nasljeđa BiH u Sarajevu. Kao arheolog u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu bavio se problemima arheologije od prethistorije do srednjeg vijeka i srednjovjekovne povijesti BiH. Posebno su ga zanimali srednjovjekovni gradovi bosanskih vladara. Iskapao je grad Bobovac, vladarske dvorove u Kraljevoj Sutjesci, Crkvu sv. Luke u Jajcu, grad Blagaj kraj Mostara, krunidbenu i grobnu crkvu u Milima (Arnautovićima) kraj Visokog. Objavio je mnoštvo radova iz područja prethistorije, antike i srednjega vijeka u Glasniku Zemaljskoga muzeja BiH, Našim starinama, Radovima ANUBiH i dr. Autor je zapažene monografije Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1973).