Ćurak Nerzuk

Nerzuk Ćurak

politolog

Nerzuk Ćurak (Ljubija, 1964), politolog, publicist, sveučilišni profesor. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru. Urednik je Godišnjaka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je Udruženja za političke nauke u Bosni i Hercegovini i profesionalnog američkog udruženja za političke nauke – American Political Science Association (APSA). Objavio je više znanstvenih i stručnih tekstova u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Autor je knjiga Geopolitika kao sudbina: Slučaj Bosna. Postmodernistički ogled o perifernoj zemlji (2002), Dejtonski nacionalizam (2004), Obnova bosanskih utopija. Politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva (2006), Filozofija zagrljaja (2009), Izvještaj iz periferne zemlje, Gramatika geopolitike (2011).