Musić Ivica

Ivica Musić

znanstvenik, sveučilišni profesor

Ivica Musić (Tomislavgrad, 1974.), znanstvenik, sveučilišni profesor. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti na istoimenom fakultetu. Godine 2008. na vFilozofskom fakultetu u Mostaru izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru. Od listopada 2017. dekan Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka.