Muharemović Ermin

Ermin Muharemović, rođen 1985. godine u Bugojnu, doktor je tehničkih nauka, univerzitetski profesor. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaje. Docent za naučnu oblast Poštanske tehnologije i predmete: „Elektronsko poslovanje“ i „Arhitektura računara“ od 2020. godine. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaći časopisima i zbornicima. Sudjelovao je u radu više domaćih  i međunarodnih konferencija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata i studija.