Mijić Predrag

Predrag Mijić (Grebnice kod Bosanskog Šamca, 1966.) teolog. Maturirao je na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Završio je četiri godine teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Diplomirao je na teološkom fakultetu “Santa Fara” u Bariju (Italija). Postigao je licencijat iz ekumenske teologije u Bariju na “Istituto di Teologia ecumenico-patristica San Nicola.” Od 2001. do 2004. radio je kao vjeroučitelj u osnovnoj školi u Hinterbrühlu i Perchtolsdorfu (Donja Austrija), a od 2005. godine radi kao vjeroučitelj u gimnaziji u Beču. Objavljuje članke, prevodi s njemačkog i talijanskog.