Dragić Marko

Marko Dragić

filolog

Marko Dragić (Gmići/Prozor-Rama, 1957), filolog, književni kritičar, književni povjesničar, skupljač hrvatske kulturne baštine, sveučilišni profesor. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao hrvatski i latinski jezik i književnost, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje na Pedagoškom fakultetu u Mostaru i na Filozofskom fakultetu u Splitu. Član je Književnog kruga Split. Urednik u ediciji Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u sto knjiga. Dobitnik nekoliko nagrada i priznanja. Objavio je preko stotinu znanstvenih radova, mnoštvo popularnih radova, te desetinu znanstvenih knjiga.