Jović Marija

Marija Jović

znanstvenica, novinarka

Marija Jović (Imotski, 1973.), znanstvenica i novinarka. Diplomirala je 1998. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer novinarstvo, a doktorirala 2012. na temu „Uloga diplomacije u razvoju turizma“ te tako stekla kvalifikaciju doktorica društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomskih znanosti, znanstvene grane turizam. Bibliotekarstvo je diplomirala 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Radila je kao ravnateljica Pučkoga otvorenog učilišta u Imotskom od 2002. do 2006., od kada se, do danas nalazi na dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“ Imotski. Do kraja 2011. godine radila je u redakcijama dnevnih novina u Republici Hrvatskoj, kao što su Večernji list i 24 sata, te u redakcijama informativnog programa na županijskim televizijama, ATV-u i TV Jadran. Od 2006. do danas sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova iz oblasti humanističkih znanosti, medija i komunikacija te je  objavila jednu stručnu knjigu i više znanstvenih i stručnih radova. Bila je članica uredništva časopisa Zbornik radova međimurskog veleučilišta iz Čakovca.