Pranjić Krunoslav

Krunoslav Pranjić

filolog, stilističar

Krunoslav Pranjić (Zenica, 1931 – Zagreb, 2015), filolog, stilističar, sveučilišni profesor. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Početkom šezdesetih godina na Filozofskom fakultetu u Zagrebu počinje voditi stilističke vježbe, iz kojih u akademskoj 1968./69. godini izrasta kolegij Stilistika. Godine 1975. godine utemeljio je Katedru za stilistiku i tako potaknuo institucionalizaciju te znanstvene discipline. Jednokratnim predavanjima gostovao je na tridesetak europskih i prekomorskih sveučilišta (SAD i Kanada). Bio je član uredništva časopisa Umjetnost riječi, te urednik struke u središnjoj redakciji za II. izdanje Enciklopedije Jugoslavije. Prevodio je beletristiku i esejistiku s ruskoga, engleskog i francuskog jezika. Objavio knjige: Jezik i književno djelo, Ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova (1968), Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze (1972), Jezikom i stilom kroza književnost (1986), Iz-Bo-sne k Europi (1998), O Krležinu stilu & koje o čem još (2002).