Kermani Navid

Navid Kermani (1967, Siegen, Njemačka) njemački je pisac, publicist i doktor orijentalnih znanosti iranskog podrijetla, općenito jedan od najprofiliranijih i najutjecajnijih živućih njemačkih intelektualaca. Studirao je filozofiju, orijentalistiku i dramu u Kölnu, Kairu i Bonnu. Doktorirao je disertacijom naslovljenom „Bog je prekrasan: Estetsko iskustvo Kurana“ [„Gott ist schön: Das ästetische Erleben des Koran“, C.H.Beck, 2000] koja je, doživjevši više izdanja na njemačkom, objavljena i na engleskom.

Kermanijev izuzetno raznovrstan i obiman književni opus oscilira između dva pola, konkretno božanske objave i književnosti, religijskog i estetskog iskustva, duhovne povijesti obilježene islamom i njemačkogovorne duhovne povijesti, jednom riječju Istoka i Zapada, na što zorno upućuje naslov njegove esejističke knjige „Između Kur’ana i Kafke: Zapadno-istočna istraživanja“ [„Zwischen Koran und Kafka: West-östliche Erkundungen“, C.H.Beck, 2014]. Kako sam svjedoči, njegovo zanimanje za estetiku, oblikovano njegovom književnom i bitno njemačkom lektirom, prije svega Kafkinog opusa, u početku ga je privuklo islamu i nakon toga dalje svim aspektima religijskog. I upravo to je ono što njegovo stvaralaštvo, uz sve drugo, čini jedinstvenim ne samo na njemačkoj nego i općenito europskoj kulturnoj pozornici – njegovo ustrajavanje, religijskog i nereligijskog karaktera, u neprekidnoj važnosti metafizičkih pitanja u jednom radikalno sekulariziranom okruženju, praćeno ne samo vjernošću suvremenosti nego i kanonu roditelja i djedova, a time i predmodernim, izvaneuropskim pripovijestima i načinima pripovijedanja.

Autor je više romana, esejističkih knjiga o književnosti, politici, islamu, Bliskom istoku i kršćansko-muslimanskom dijalogu, ali i putopisnih reportaža i dnevnika, od kojih su dva objavljena na hrvatskom zahvaljujući zagrebačkoj izdavačkoj kući Ljevak, i to 2019. „Izvanredno stanje: Putovanje 317 BILJEŠKA O AUTORU u uznemireni svijet“ [„Ausnahmezustand: Reisen in eine beunruhigte Welt“, C.H.Beck, 2013] i 2021. „Uzduž rovova: Putovanje istočnom Europom sve do Isfahana“ [„Entlang den Gräben: Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan“, C.H.Beck, 2018].

Reprezentativan izbor njegovih naglašeno političkih feljtona, pisanih za prestižne njemačke listove od 1993. do 2022. godine, objavljen je u knjizi „Što je sada moguće: 33 političke situacije“ [„Was jetzt möglich ist: 33 politische Situationen“, C.H.Beck, 2022], a o njegovom raskošnom govorničkom talentu svjedoči knjiga njegovih izabranih govora „Sutra je tu: Govori“ [„Morgen ist da: Reden“, C.H.Beck, 2021 ].

Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada i priznanja za svoj književni i akademski rad. Pored „Nagrade za mir Udruženja njemačkih knjižara“ (2015), izdvajaju se Kulturna nagrada Savezne države Hessen (2009), Buben-Rosenzweigova medalja (2011), Nagrada Kleist (2012), Nagrada za javni nastup Ciceron (2012), Nagrada Joseph Breitbach (2014), članstvo u Akademiji znanosti, humanistike i umjetnosti Nordrhein-Westfalena (2015).

(Alen Kristić)