Bejić Jozo

Jozo Bejić

ekonomist

Jozo Bejić (Usora, 1962), diplomirani inženjer strojarstva, doktor ekonomskih znanosti. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Zenici, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Bio je prvi predsjednik Regionalnog savjeta za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE), i predsjednik Mreže za lokalni ekonomski razvoj Federacije Bosne i Hercegovine (MLERFBIH). Dopredsjednik je i JICA Alumni udruženja u Bosni i Hercegovini. Dobitnik je više nagrada. Autor je jedne i koautor dviju knjiga iz oblasti poduzetništva, te više znanstvenih radova iz oblasti poduzetništva na domaćim i međunarodnim skupovima.