Taubes Jacob

Jacob Taubes

teolog, sociolog religije, filozof, rabin

Jacob Taubes (Beč, 1923 – Berlin, 1987) teolog, sociolog religije, filozof, rabin. Godine 1947. doktorira filozofiju u Zürichu, a sljedeće godine seli se u Sjedinjene Američke Države gdje predaje na Jewish Theological Seminary u New Yorku. Od 1956. godine profesor je povijesti i filozofije religije na Columbia University u New Yorku. Od 1966. godine do smrti profesor je filozofije na Freie Universität u Berlinu. Jedan je od najznačajnijih židovskih teologa dvadesetog stoljeća. Djela: Religionstheorie und Politische Theologie (1983-1987), Ad Carl Schmitt: Gegenstrebige Fügung (1987), Abendländische Eschatologie (1991), Die politische Theologie des Paulus (1993), Vom Kult zur Kultur (1996).