Šarac Ivica

Ivica Šarac

povjesničar, sveučilišni profesor

Ivica Šarac (Donji Veliki Ograđenik/Čitluk, 1969), povjesničar, sveučilišni profesor. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu (Austrija) magistrirao a potom i doktorirao na području crkvene povijesti. Od 2002. djeluje kao asistent na Studiju povijesti Pedagoškog fakulteta u Mostaru. Godine 2006. izabran je za docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a za izvanrednog profesora 2013. godine. Objavio je knjigu Kultura selektivnoga sjećanja. Hrvati Hercegovine i Nezavisna Država Hrvatska. Od proklamacije NDH do talijanske reokupacije (travanj-rujan 1941.) (Mostar, 2012) te mnoštvo znanstvenih članaka.