Cvitković Ivan

Ivan Cvitković

sociolog religije

Ivan Cvitković (Cim/Mostar, 1945), sociolog religije, sveučilišni profesor, akademik. Diplomirao sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, doktorirao na Fakultetu za sociologiju, novinarstvo i političke znanosti u Ljubljani. Predaje sociologiju religije i sociologiju spoznaje i morala, te religije suvremenog svijeta na Fakultetu političkih nauka i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Gostujući je predavač na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu u Tuzli. Predsjednik je Odbora za sociološke nauke pri Odjeljenju društvenih nauka ANU BiH. Objavio je preko dvadeset knjiga.