Karić Enes

Enes Karić

islamski teolog, profesor, književnik, akademik

Enes Karić (Višnjevo, Travnik, 1958), islamski teolog, profesor na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu, književnik. Boravio je više puta na specijalizacijama i kao gost predavač na inozemnim univerzitetima. Godine 1995. objavio je prijevod Kur’ana na bosanski jezik. Autor je nekoliko stručnih knjiga te brojnih rasprava, prijevoda, eseja, polemika i prikaza knjiga u stranim i domaćim časopisima. Radovi su mu prevođeni na arapski, engleski, njemački i albanski jezik. Autor je tri romana i putopisa s hadža. Član je savjeta londonske Fondacije za očuvanje rukopisnog nasljeđa islama te nekih poznatih svjetskih časopisa. Aktivni je član Jordanske Kraljevske Akademije, Društva pisaca BiH, ekspert UNESCO-a. Suradnik instituta u Rijadu, te svjetskih enciklopedija o Kur’anu i islamskom svijetu. Kraće vrijeme bio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi R/F BiH.