Ćorić Nino

Nino Ćorić

komunikolog, sveučilišni profesor

Nino Ćorić (Ljubuški, 1969.), komunikolog. Docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2012. docent je i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Obnašao je funkciju savjetnika u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, bio je član Vijeća Agencije za poštanski promet BiH, član uprave za razvoj sistema i marketing u HP Mostar, a od 2000. do 2003. godine bio je načelnik Sektor za marketing i međunarodne odnose HPT Mostar, gdje je nastavio profesionalni angažman započet u Direkciji TK/Direkcija pošta HPT Mostar, gdje je radio kao specijalist/viši specijalist. Autor je i koautor desetak znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je u većem broju znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, konferencija i projekata u zemlji i inozemstvu, gdje je bio članom njihovih organizacijskih i naučnih odbora.