Markschies Christoph

Christoph Markschies

crkveni povjesničar, teolog

Christoph Markschies (Berlin-Zehlendorf, 1962), crkveni povjesničar i teolog. Studirao je klasičnu filologiju i filozofiju u Marburgu, Jeruzalemu, Münchenu i Tübingenu. Predstojnik je katedre za Antičko kršćanstvo na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Član je Berlinske akademije znanosti i Akademia Europea. Od 2006. do 2010. godine bio je predsjednik Sveučilišta Humboldt u Berlinu. Autor je desetak djela.