Mikulić Branislav

Branislav Mikulić

ekonomist, pisac

Branislav Mikulić (Sarajevo, 1951.), ekonomist, pisac. U Sarajevu završio studij ekonomije i političkih znanosti. Magistrirao u Beogradu, doktorirao i specijalizirao u Sarajevu i Haagu. Iako po vokaciji ekonomist, on se okretao temama koje su bile bliže njegovu srcu – istraživanju ljudske sreće i sudbine. Petnaest godina je, radeći na Ekonomskom institutu u Sarajevu, izučavao fenomen masovnih migracija jugoslavenskih radnika u inostranstvo, s fokusom na njegovu socijalnu i ljudsku dimenziju. Objavljeno je na desetine njegovih članaka, naučnih studija, monografija i analiza na tu temu. Ekonomska i socijalna nejednakost su teme koje zaokupljaju njegovu pažnju – u centru njegovog istraživačkog interesa su najranjivije kategorije stanovništva: siromašni, socijalno ugroženi, beskućnici, bolesni, oni bez šansi i nade. Od 1989. do 2005. živi i radi u Nizozemskoj, a potom do 2012. u Irskoj, kada napušta karijeru znanstvenika i istraživača i posvećuje se pisanju i pripovijedanju. Uglavnom se izražava u formi kratke priče, najradije na materinjem jeziku. Sada živi i djeluje između Amsterdama i Sarajeva. Član je Društva pisaca BiH.