Kućanski Boško

Boško Kućanski

skulptor, pjesnik

Boško Kućanski (Krbavica/Lika, 1931), skulptor, pjesnik, akademik. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu i Medicinski fakultet u Sarajevu. Studirao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i studijski boravio u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, SAD i Kanadi. Obranio je doktorsku disertaciju, specijalizirao kirurgiju i predavao na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Kao univerzitetski profesor do odlaska u mirovinu kontinuirano je radio na Stomatološkom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i po pozivu držao predavanja na likovnim akademijama u Cetinju, Trebinju, Leipzigu i Berlinu. Emeritirani je profesor Sarajevskog univerziteta. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i inostrani član Akademije nauka i umetnosti Vojvodine. Usporedo s pedagoškim, naučno-istraživačkim i literarnim radom, pisanjem stručnih knjiga i naučnih publikacija, aktivno se bavi likovnim umjetnostima, slikarstvom i skulpturom. Izlagao je na međunarodnim bienalima i brojnim reprezentativnim i selektivnim izložbama Jugoslavenske umjetnosti gotovo na svim kontinentima. Organizirao je sedamdesetak samostalnih izložbi svojih djela u zemlji i inostranstvu i za svoja ostvarenja dobio preko 50 nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja. Djela mu se nalaze u mnogim domaćim i stranim galerijama i privatnim zbirkama kao i u Muzeju umjetnosti XX vijeka u Budimpešti i Internacionalnom muzeju umjetnosti u Kairu. Objavio pjesničke zbirke Vječni visovi Ararata (1952), Brestovi uspravno hode (1955) i Brestova duga sen (1956) Zelenzim (2002), Uzdarja 14 autora (2004), Mrven sna (2007), Raskovnik (2010).