Mahmutović Alisa

Alisa Mahmutović

filologinja

Alisa Mahmutović (Tuzla, 1977 – 2017), filologinja. Studij bosanskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao profesorica u srednjoj školi, zatim kao stručnjak iz prakse na Odsjeku za turkologiju Filozofskog fakulteta u Tuzli te kao vanjska suradnica na Katedri za bosanski jezik. Angažirana je na Filozofskom fakultetu u Zenici i na Institutu za jezik u Sarajevu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova te knjigu Kao frazeološki rječnik. Rječnik frazema s poredbenom česticom „kao“ (2012).