Heschel Joshua Abraham

Abraham Joshua Heschel

rabin, teolog, filozof

Abraham Joshua Heschel (Varšava, 1907 – New York, 1972) bio je američki rabin i jedan od vodećih židovskih teologa i filozofa 20. stoljeća. Doktorirao je na Sveučilištu u Berlinu. Od 1946. do svoje smrti predaje na Jewish Theological Seminary of America. Jedan je od sudionika Pokreta za građanska prava sa Martinom Lutherom Kingom. U ime američke židovske organizacije bio je postavljen za predstavnika na Drugom vatikanskom saboru. Autor je mnogih djela od kojih se izdvajaju: Proroci, Božanska Tora, Čovjek nije sam i Subota.