Za bolji život i pravedniji svijet – etika, politika, religija

Za bolji život i pravedniji svijet – etika, politika, religija

30,00 KM

120.00 HRK / 16.00 €
 

Autor: Peter Kuzmič

Sunakladnik: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb

 

Broj stranica: 326

Godina izdanja: 2019.

ISBN: 978-953-7968-85-4 (Synopsis, Zagreb)
978-9958-01-065-1 (Synopsis, Sarajevo)

Uvez: tvrdi

Visina: 225 mm

Težina: 568 g

 

  Prelistajte-knjigu

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Description

Nova knjiga profesora Petera Kuzmiča sadrži kolumne koje je objavljivao u Glasu Slavonije pod naslovom Vrijeme i vječnost u vremenu od siječnja 2006. do prosinca 2009. Kako i sam naslov kolumne govori, riječ je o dvjema kategorijama – o vremenu i vječnosti – koje je teško definirati i kojima je bez duboke i življene vjere teško dati pravi smisao. A prof. Kuzmič upravo to čini. Svojim kolumnama nastoji kontekstualizirati Isusovo evanđelje, učiniti ga razumljivim modernom čovjeku te mu u ovome vremenu opterećenom individualizmom i težnjom za osobnim probitkom približiti „vječnost“ – humaniji i bolji svijet, svijet slobodnih, solidarnih i nesebičnih ljudi.

Ova knjiga odaje profesora Kuzmiča kao čovjeka koji je svoje višedesetljetno djelovanje u svojoj Evanđeoskoj pentekostnoj zajednici, zatim u kršćanskome svijetu (osobito u SAD-u, gdje godinama predaje teologiju) te izravno i u hrvatskom društvu posvetio ustrajnom i nenametljivom naviještanju Isusova Evanđelja, širenju spoznajnih horizonata na ovim prostorima otvarajući škole i visoka učilišta, medijskom obogaćivanju ljudi novim dosezima suvremene teološke, filozofske i društvene misli, traganju za iskrenim susretom u dijalogu protestanata i katolika. Ali i za iskrenim susretom katolika i pravoslavaca, protestanata i katolika zajedno s muslimanima, posebno u zapadnoj Europi gdje je taj susret započeo iznova nedijaloški.

Additional information

Weight 0.568 kg

Peter Kuzmič (Prekmurje, Slovenija, 1946), teolog, profesor. Redoviti je profesor i rektor Evanđeoskoga teološkog fakulteta u Osijeku. Studirao je teologiju, pedagogiju i humanističke znanosti Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Magistrirao je na Wheaton Graduate School u Chicagu, a doktorirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja Evanđeoskoga teološkog fakulteta, prve protestantske visokoškolske ustanove na ovim prostorima. Gostujući je profesor na nekoliko inozemnih sveučilišta, distingvirani profesor na postdiplomskom studiju Gordon-Cornwell u Bostonu te profesor etike na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Predavao je na svim kontinentima u više od 80 zemalja i predsjedavao Teološkoj komisiji Svjetske evangeličke alijanse i Lausanskog odbora. Bio je plenarni govornik na dvije generalne skupštine Svjetskog vijeća crkava. Jedan je od utemeljitelja i počasni član Hrvatskoga helsinškog odbor. Za međunarodnu afirmaciju odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske te Grbom Grada Osijeka. Objavio je nekoliko knjiga iz područja biblijskog prevodilaštva, hermeneutike i teologije, od kojih su neke prevedene na svjetske jezike. Član je uredništva nekoliko međunarodnih teoloških časopisa i autor brojnih znanstvenih, enciklopedijskih i leksikonskih članaka.

has been added to your cart:
Checkout