Veselko Koroman: Sabrana djela I-IV

Veselko Koroman: Sabrana djela I-IV

250,00 KM

950.00 HRK / 125.00 €

 

Autor: Veselko Koroman

Sunakladnik: Art Rabic, Sarajevo

 

Urednik: Željko Ivanković

 

Broj stranica:
Svezak I – 634
Svezak II – 414
Svezak III – 534
Svezak IV – 454

 

Godina izdanja: 2017.

 

ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina)
ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina)

 

Uvez: tvrdi

Visina: 225 mm (235 mm uskrasna kutija)

Težina: 3.388 g (komplet)

 

Sabrana djela, knjiga I

Prelistajte-knjigu

Sabrana djela, knjiga II

Prelistajte-knjigu

Sabrana djela, knjiga III

Prelistajte-knjigu

Sabrana djela, knjiga IV

Prelistajte-knjigu

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Description

Sabrana djela hrvatskog i bosanskohercegovačkog pisca, akademika Veselka Koromana (rođen 1934.) čine četiri opsežne knjige koje objedinjuju njegovo cjelokupno djelo i kompletnu bio-bibliografiju ovoga autora, kao i popis sve literature o djelu ovoga našeg uglednog književnika.

Prva knjiga sadrži svu njegovu poeziju iz dvanaest njegovih pjesničkih knjiga, a druge tri knjige čine njegove proze: roman, igrokaz, novelete, prozni mikro-eseji filozofske provenijencije, kritike i eseji, putopisi, članci, interviewi, pisma suvremenicima… Naprosto sve što je ovaj autor napisao i objavio u šezdesetak godina svojega književnog rada i ukupnoga kulturno-književnoga angažmana, u ovim djelima koja zapremaju ukupno cca 2.000 stranica, uobličeno je uglavnom kronološkim redom.

Jedna od osnovnih vrijednosti ovih sabranih djela, osim što tako rijetko imamo priliku dobiti sabrana djela nekog našeg autora, pa još za njegova života, i to je da ih je autor sam priredio, pedantnošću i odgovornošću kakvu je u nas pokazivao još samo Dragutin Tadijanović, a to znači da je kroz sve tekstove još jednom sam prošao, sam ih doveo do završne verzije i takve ih predaje budućim čitateljima i kritičarima, koji nakon ovoga nemaju i ne bi trebali imati nikakve dvojbe ili nedoumice vezano za moguće ranije verzije ili pak pogreške i omaške iz prethodnih izdanja.

Urednik ovih sabranih djela je Željko Ivanković, jedan od najboljih poznavatelja Koromanova djela, koji reprezentativnom izdanju cjelokupna Koromanova djela prilaže i pogovor ovim djelima.

Sadržaj knjiga:

Knjiga I – Prva knjiga sadrži sve autorove sačuvane pjesme objavljene do 1. siječnja 2015. Ukupno ih je 476. Od toga 120 ih je ušlo u 73 antologije, 12 u čitanke, a 318 prevedeno na druge jezike (albanski, bugarski, engleski, esperanto, francuski, galicijski, madžarski, makedonski, njemački, poljski, rumunjski, slovenski, španjolski, talijanski, turski).

Knjiga II – Drugu knjigu čine roman Mihovil, tri putopisa i ostale proze. U knjizi je došlo do manjih sažimanja i mjestimične prestilizacije. Svaka od tih proza sada ima lik završne inačice. Ispod njihovih naslova navedena je godina kad su prvi put objavljene u zasebnim knjigama. Kao dodatak, na zadnjem mjestu je dramski tekst proznog izraza Punoljetnost.

Knjiga III – Pogled iz zrcala, prva zbirka u trećoj knjizi Sabranih djela, ima sve izvorno njoj pripadajuće tekstove. Iz druge (Potraga za cjelinom) na odgovarajuća mjesta premješteni su putopisi i razgovori, a u nju je uvršten novi tekst: predgovor antologiji hrvatskog pjesništva Bosne i Hercegovine. Trećoj zbirci (Razgovori o književnosti i ostalom) pridodani su istovrsni tekstovi objavljeni u drugim knjigama. Kao i u ostalim svescima ovih Sabranih djela, i u ovom su napravljeni jezični ispravci uočenih pogrešaka, a uz njih i prepravci, radi ujednačenosti, gdje god je zatrebalo.

Knjiga IV – Kao i u ostala tri sveska Sabranih djela, i uvrštene knjige u četvrtom imaju kronološki redoslijed. Iz prve od njih (Plaćene riječi) premješteni su na njima pripadajuća mjesta – pisma, razgovori i putopisi. U drugoj (Moja pisma suvremenicima), uz sve izvorne, još su dva dodana teksta. Treća knjiga (Pred tajnom postojećeg) ostala je bez jednog igrokaza, šesnaest razmatranja, jednog eseja i tri razgovora. Ovim Sabranim djelima pridodana je cjelovita Bio-bibliografija.

Additional information

Weight 3.388 kg

Veselko Koroman (Radišići/Ljubuški, 1934), pjesnik, pripovjedač, romanopisac, esejist, književni kritičar, putopisac, književni povjesničar, antologičar, redoviti član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine te dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U Mostaru završio Višu pedagošku školu na kojoj studira hrvatski jezik s južnoslavenskim književnostima, te nacionalnu i svjetsku povijest, a studij književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Uređivao je sarajevski časopis Život (1969-1972), mostarski književni tromjesečnik Osvit (1995-1998), list Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne. U nakladnom poduzeću Svjetlost radio je kao korektor i urednik. Živi i radi u rodnom mjestu. Najprije je član bivšeg Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, zatim hrvatskog centra PEN-a, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1990), Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru, Društva hrvatskih književnika sa sjedištem u Zagrebu i Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine (2008). Dobitnik je „Poletove“ nagrade za prozu, Udruženja književnika Bosne i Hercegovine za poeziju, „Goranova vijenca” za ukupni književni rad, Povelje sa Zlatnim grbom općine Ljubuški za životno djelo, nagrade „Dubravko Horvatić“ za poeziju i „Maslinova vijenca“. Dosad je objavio 476 pjesama. Od toga 115 ih je uvršteno u 71 antologiju, 12 u čitanke, a 214 prevedeno na druge jezike: albanski, bugarski, engleski, esperanto, francuski, galicijski, madžarski, makedonski, njemački, poljski, rumunjski, slovenski, španjolski, talijanski, turski.

has been added to your cart:
Checkout