Teološki eseji

Teološki eseji

40,95 KM

140.00 HRK / 21.00 €

 

Autor: Karl Barth

Sunakladnik: Ex Libris, Rijeka

 

Prijevod s njemačkog: Roman Karlović

Broj stranica: 126

Godina izdanja: 2008.

ISBN: 978-953-6932-29-0 (Rijeka)

978-9958-587-22-1 (Sarajevo)

Uvez: tvrdi

Visina: 215 mm

Težina: 259 g

 

Prelistajte-knjigu

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Description

Švicarski teolog Karl Barth označava prekretnicu protestantskog i uopće kršćanskog teološkoga mišljenja XX. stoljeća. Sve dogmatske i etičke izričaje Barth izvodi i utemeljuje iz Božje objave u Isusu Kristu, vječnom Sinu Božjem koji je postao čovjekom. Barthova kristološka teologija želi biti jedno radikalno „ne“ teologiji bez Isusa Krista i novovjekovnom duhu bez Boga Isusa Krista.

Additional information

Weight 0.259 kg

Karl Barth (Basel, 1886 – 1968, Basel), švicarski kršćanski teolog. Otac mu je bio župnik u švicarskoj Reformiranoj crkvi. Nakon teoloških studija u Bernu, Berlinu, Tübingenu i Marburgu, Barth je ordiniran za svećenika Reformirane crkve. Bio je profesor reformirane teologije u Göttingenu, Münsteru i Bonnu. Javno je ustao protiv nacionalsocijalističkih ideja, te je protjeran iz Njemačke. Nakon toga predaje u Baselu do umirovljenja (1962). Smatra se glavnim predstavnikom „dijalektičke teologije“, koja se kritički postavlja prema dotadašnjem protestantskom teološkom liberalizmu, a smatra ga se i ocem „neoortodoksije“. Barth je ulazio u mnoge aktualne teološke probleme, a pred kraj života (1966) putuje i u Rim na razgovor s učesnicima Drugoga vatikanskog koncila. Svojom originalnim teološkim radom, a posebice svojom voluminoznom Crkvenom dogmatikom, još se za života profilirao kao jedan od najvećih teologa 20. stoljeća.

has been added to your cart:
Checkout