Sekularnost i religija. BiH i religija

Description

Sadržaj:

Edin Šarčević, Drago Bojić, Predgovor

Sulejman Bosto, Između sekularnosti i sekularizma

Dino Abazović, Sekularizacijska debata i BiH: Agenda za istraživanje

Tarik Haverić, Vrijednosti i sistem

Pavle Mijović, Odgoj između vjerskog i sekularnog

Nedim Begović, Ustavni okvir i Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH

Jasmin Muratagić, Vjerske slobode u praksi Ustavnog suda BiH: konkretizacija modela sekularnog uređenja

Irina Terzić, Diskriminacija religijskih manjina u BiH

Marija Draškić, Ustav Srbije — striktna ili kooperativna odvojenost crkve i države?

Vladimir Đurić, Zakonsko uređivanje pravnog položaja crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: od osporavanja do unapređivanja

Frane Staničić, Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice — pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Ana Benačić, Financiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj

Drago Bojić, Previše religije, malo vjere (intervju)

Autori priloga

Additional information

Weight 0.650 kg

Edin Šarčević (Sanski Most, 1958), pravnik, znanstvenik, profesor. Studij pravnih znanosti završio je u Sarajevu, magisterij u Beogradu, promovirao je na Pravnom i ekonomskom fakultetu u Saarbrückenu (1992), habilitirao za područje državnog prava, europskog prava, međunarodnog prava i opće teorije države na Univerzitetu u Leipzigu (1999-2002). Do 1992. godine bio je asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i urednik u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva. Godine 1992. gostujući je profesor na Univerzitetu Helsinki, a potom viši asistent, docent i od 2004. izvanredni profesor na Univerzitetu Leipzig. Član je Internacionalnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Njemačkog udruženja profesora državnog prava i Akademije nauka i umjetnosti BiH. U Sarajevu vodi regionalni Centar za javno pravo (CJP) koji izdaje znanstveni časopis za pravna pitanja – Sveske za javno pravo. Autor je desetak knjiga iz područja prava i mnogih pojedinačnih priloga (studija) objavljenih u zbornicima radova i u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Drago Bojić (Dobretići/Jajce, 1974.) bosanski franjevac, teolog, publicist. Doktor komunikologije od 2009., titule koju je stekao na Teološkom fakultetu sveučilišta u Beču. Direktor je Internacionalnog Multireligijskog Interkulturnog Centra (IMIC) – Zajedno u Sarajevu. Bio je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i te urednik franjevačkog mjesečnog časopisa Svjetlo riječi do 2013. kada je smijenjen. Godine 2016. objavio je knjigu Zlato i tamjan. Kritički osvrti na politiku i religiju.

has been added to your cart:
Checkout