Izazovi. Hrvatska književnost u BiH i druge teme

Description

Knjiga se sastoji od deset književnopovijesnih studija posvećenih problemskim istraživanjima hrvatske književnosti i njezina dijela u BiH. U prvoj cjelini je uvodna studija Književnost bosanskohercegovačkih Hrvata u povijestima hrvatske književnosti. Druga cjelina posvećena je istraživanjima dijelova opusa Ive Andrića. U trećoj cjelini nalazi se tekst posvećen usporednoj analizi poetika Maka Dizdara i Tina Ujevića. Četvrta cjelina posvećena je znanosti o književnosti i književnoj kritici.

Additional information

Weight 0.445 kg

Perina Meić (Sarajevo, 1975), teoretičarka književnosti, sveučilišna profesorica. Studij hrvatskog jezika i književnosti završila u Mostaru, doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predaje teoriju književnosti i noviju hrvatsku književnost. Objavila knjige: Čitanje povijesti književnosti. Metodološki modeli književnopovijesnih istraživanja u hrvatskoj znanosti o književnosti (2010), Od riječi do riječi. Književnokritičke zabilješke (2010), Znamen. Fragmenti o književnom i znanstvenom djelu Ante Stamaća (2011), Smjerokazi. Teorijske i književnopovijesne studije (2012), Književne perspektive: teorijske i književnopovijesne studije (2015), Izazovi. Hrvatska književnost u BiH i druge teme (2015). Objavila brojne znanstvene radove u časopisima.

has been added to your cart:
Checkout