Infrastruktura poštanskog saobraćaja

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

68,00 KM

270,00 HRK / 35,00 €

 

Autor: Amel Kosovac

Broj stranica: 234

Godina izdanja: 2020.

ISBN: 978-953-8289-28-6 (Synopsis, Zagreb)

978-9958-01-095-8 (Synopsis, Sarajevo)

978-9958-619-39-7 (Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta)

Uvez: tvrdi

Visina: 250 mm

Težina: 780 g

 

Prelistajte-knjigu

 

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Additional information

Weight 0.780 kg

Udžbenik Infrastruktura poštanskog saobraćaja pisan u periodu intenzivne digitalizacije poštanske industrije donosi pregled dinamike tehničko – tehnoloških promjena na području infrastrukture poštansko – logističkih kapaciteta kao generatora rasta obima i kvaliteta poštanskih usluga. Knjiga Infrastruktura poštanskog saobraćaja prvi je naučno – stručni udžbenik ove vrste na ovom području i predstavlja važan doprinos teoriji poštanskog saobraćaja kao disciplini naučnog područja saobraćaja i komunikacija. Infrastruktura poštanskog saobraćaja predstavlja ekonomsku i organizacionu podlogu proizvodne djelatnosti poštanskog sistema. Stepen razvijenosti infrastrukture poštanskog saobraćaja određuje nivo proizvodnog razvoja i standarda ljudi koji koriste usluge poštanskog saobraćaja. Kao sastavni dio ukupnog infrastrukturnog sistema jedne države, infrastruktura poštanskog saobraćaja je nezaobilazan faktor razvoja ukupnog društva, a stepen njenog razvoja je jedan od osnovnih pokazatelja razvijenosti, te kao takva predstavlja osnovnu stratešku razvojnu komponentu. Poštanski sektor predstavlja veoma bitnu infrastrukturu koja osigurava pristup mrežama, te pruža usluge koje su ključni faktor za razvoj privrede i razvoja društva u cjelini. Razvijenost poštanske infrastrukture određuje model za sprovođenje reformi poštanskog biznisa u uslovima digitalne transformacije i umreženog društva gdje komunikaciona infrastruktura uklanja barijere u razmjeni roba i usluga. Infrastruktura poštanskog saobraćaja daje poštanskoj djelatnosti internacionalnu dimenziju, istovremeno omogućujući ne samo konkurenciju u domenu fizičkih pošiljki, već i konkurenciju sa uslugama elektronskih komunikacija koje ne poznaju državne granice. Zahtjevi tržišta i ponuda proizvođača infrastrukturnih rješenja su dva glavna moderatora trendova koje karakteriziraju izgradnja infrastrukture poštanskog saobraćaja. Kako se ona sastoji od različitih sistema i koristi infrastrukturu drugih podsistema saobraćaja, čini se, na prvi pogled,  da je vrlo teško donijeti odluku o izgradnji i razvoju ovog vida saobraćajne infrastrukture. Teorija infrastrukture poštanskog saobraćaja, kao naučna disciplina, prošla je svoju embrionalnu fazu i počinje se uspješno primjenjivati u projektovanju saobraćajnog podsistema. Nova inovativna tehničko – tehnološka rješenja se intenzivno uvode u infrastrukturu poštanskog saobraćaja, od poštanskih šaltera do potpune automatizacije prijema, prerade, transporta i uručenja pošiljaka, omogućavajući unaprjeđenje procesa, te uvođenje inovacija. U pripremi udžbenika korištena je različita strana i domaća literatura iz široke oblasti novih i inovativnih tehnologija u polju poštansko – logističkog sistema. Metodologija pozivanja na izvore prilagođena je na način da ne ometa čitatelja u praćenju sadržaja, uz respektiranje autorskih doprinosa uključenih u tekstu. Udžbenik Infrastruktura poštanskog saobraćaja je primarno namijenjen studentima Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, koji po nastavnom planu i programu izučavaju ovo interdisciplinarno područje, odnosno cilj je bio da se sadržaj udžbenika, po svom obimu i strukturi, prilagodi Nastavnom programu iz predmeta „Infrastruktura poštanskog saobraćaja“ i „Tehnologija poštanskog saobraćaja“. Naravno, knjiga može poslužiti kao stručna literatura za potrebe drugih tehničkih fakulteta, studentima postdiplomskog i doktorskog studija, koji izučavaju ovu  problematiku, te diplomiranim inžinjerima i magistrima nauka smjera poštanski saobraćaj koji su ranije završili studij i koji žele unaprijediti svoje stručno obrazovanje na viši nivo. Sadržaj je sistematizovan na izloženi način zbog potrebe prilagođavanja studijskom programu. Sadržaj knjige i njegovo opisivanje koristi tehničku terminologiju u opisivanju pojedinih oblasti i podoblasti, s tim da je opis jasan i pregledan, pristupačan i razumljiv. Gradivo udžbenika je sistematizirano po dijelovima u šest logičkih cjelina:

  1. TEMELJNI POJMOVI I ULOGA INFRASTRUKTURE POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA U UMREŽENOM DRUŠTVU
  2. TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA U FAZAMA ODVIJANJA POŠTANSKIH USLUGA
  • INFRASTRUKTURNA SREDSTVA U TEHNOLOŠKIM FAZAMA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA
  1. TEMELJNA INFRASTRUKTURA POŠTANSKO – LOGISTIČKIH SISTEMA U DIGITALNOM DOBU
  2. INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA U PROCESIMA DIGITALNE TRANSFORMACIJE POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA
  3. KONCEPT INFRASTRUKTURNE PLATFORME INTERNET POŠTANSKIH STVARI (IoPT)

Namjera je bila da na jednom mjestu primjenom metodoloških znanja neophodnih za praćenje ove problematike, jasnim pedagoškim izlaganjem obradi materija koja na sveobuhvatan i sistematičan način sagledava infrastrukturu različitih tehnoloških faza poštanskog saobraćaja. Udžbenik sa jedne strane gledišta daje čitaocu i istraživaču temeljna i neophodna znanja o infrastrukturi poštanskog saobraćaja, logističkim sistemima i infrastrukturnim sredstvima koja se koriste u tehnološkim fazama poštanskog saobraćaja, dok sa druge strane gledišta upoznaje čitaoca o budućem razvoju infrastrukture poštanskog saobraćaja u novoj digitalnoj eri poslovanja.

Amel Kosovac (Sarajevo, 1981.), doktor tehničkih nauka, univerzitetski profesor. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaje. Vanredni je profesor za naučnu oblast Poštanske tehnologije i predmete: “Upravljanje odnosima sa korisnicima” i “Tehnologijski marketing” od 2020. godine. Bio je član Nadzornog Odbora J.P. BH Pošta d.d. Sarajevo, član Odbora Udruženje certificiranih lica za obavljanje funkcija u nadzornim odborima i upravama privrednih društava sa učešćem državnog kapitala  – Privredna/Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine, stručnjak – predstavnik je akademske zajednice za naučnu oblast Tehničke nauke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije/ Poštanski saobraćaj i koordinator je sistema za podršku upravljanja ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige “Infrastruktura poštanskog saobraćaja” i preko dvadeset naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u radu više domaćih  i međunarodnih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata i studija. Dekan je Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

has been added to your cart:
Checkout