Državna imovina

Description

Sadržaj:

Edin Šarčević, Odluka o državnoj imovini U-1/11

Ervin Mujkić, Državna imovina u Bosni i Hercegovini – geneza problema

Emir Mehmedović, Državna imovina u BiH: državno ili entitetsko vlasništvo — javnopravni pogled

Edin Šarčević, Stručno mišljenje u predmetu U-1/11

Edin Šarčević, Expert opinion in case N° U-1/11

Mišljenje Venecijanske komisije

Odluka Ustavnog suda u predmetu U-1/11

Decision of the Constitutional Court in case N° U-1/11

Additional information

Weight 0.720 kg

Edin Šarčević (Sanski Most, 1958), pravnik, znanstvenik, profesor. Studij pravnih znanosti završio je u Sarajevu, magisterij u Beogradu, promovirao je na Pravnom i ekonomskom fakultetu u Saarbrückenu (1992), habilitirao za područje državnog prava, europskog prava, međunarodnog prava i opće teorije države na Univerzitetu u Leipzigu (1999-2002). Do 1992. godine bio je asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i urednik u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva. Godine 1992. gostujući je profesor na Univerzitetu Helsinki, a potom viši asistent, docent i od 2004. izvanredni profesor na Univerzitetu Leipzig. Član je Internacionalnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Njemačkog udruženja profesora državnog prava i Akademije nauka i umjetnosti BiH. U Sarajevu vodi regionalni Centar za javno pravo (CJP) koji izdaje znanstveni časopis za pravna pitanja – Sveske za javno pravo. Autor je desetak knjiga iz područja prava i mnogih pojedinačnih priloga (studija) objavljenih u zbornicima radova i u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

has been added to your cart:
Checkout