Demokratija.
Izbor tekstova i komentari Bruno Bernardi

Demokratija.
Izbor tekstova i komentari Bruno Bernardi

Autor: Bruno Bernardi

Nakladnik: Rabic, Sarajevo

 

Naslov izvornika: La Démocratie. Textes choisis & présentés par Bruno Bernardi (Flammarion, Pariz, 1999)

Preveo s francuskog i priredio: Tarik Haverić

Broj stranica: 241

Godina izdanja: 2003.

Uvez: meki

Visina: 190 mm

Težina: 240 g

Description

Shvatiti neki pojam znači shvatiti ga u njegovoj povijesti, promjenama njegovog opsega i sadržaja – drugim riječima, shvatiti rad koji je na njemu izvršila filozofija u vlastitoj povijesti. No pojam demokracije obilježen je izrazitim prekidom, kao da je podijeljen između prvog pojavljivanja u Grčkoj koje je krajnje omeđeno (potvrđen s Platonom, zabačen poslije Aristotela), zatim jednog drugog života: u nekakvom neodređenom stanju u doba klasicizma, pobjedonosna (i senilna?) pred našim očima. Uzeti taj povijesni prekid kao okvir za razmišljanje vodilo bi do odustajanja od svakog jedinstva predmeta, i izazvalo brkanje filozofije i „povijesti ideja“. Umanjiti njegov značaj dovelo bi na kraju do toga da od pojma demokracije napravimo praznu apstrakciju i zapriječimo pristup problematikama filozofijâ koje razmatramo. Ta dva zahtjeva autor je pokušao zadovoljiti ustrojavajući izbor tekstova oko glavnih problema, i povezujući izabrane tekstove u suvisao dijalog koji poklanja pažnju odsudnim prekretnicama u povijesti političke filozofije.

Additional information

Weight 0.240 kg
has been added to your cart:
Checkout