Čovjek i okoliš

Čovjek i okoliš

99,50 KM

390.00 HRK / 51.00 €

 

Autor: Nevenko Herceg – Svjetlana Stanić-Koštroman – Mario Šiljeg

Sunakladnici: Hrvatska akademija za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine, Mostar; Sveučilište Sjever, Koprivnica

 

Broj stranica: 439

Godina izdanja: 2018.

ISBN: 978-9958-01-062-0 (Synopsis , Sarajevo)
978-953-7968-57-1 (Synopsis, Zagreb)
978-9926-400-05-7 (Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH)
978-953-7809-71-3 (Sveučilište Sjever)

Uvez: meki

Visina: 250 mm

Težina: 1.000 g

 

Prelistajte-knjigu

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Description

Čovjek, danas je najmoćnija vrsta, sposobna svojim aktivnostima uvelike mijenjati okoliš, kako u pozitivnom, tako nažalost i u negativnom smislu. Kao svjesno biće, čovjek snosi najveću odgovornost prema okolišu, drugim živim bićima s kojima ga dijeli, ali i prema samome sebi. Svijest da su neki od najvećih problema današnjice posljedica antropogenih pritisaka na okoliš i uzrok socijalnih i političkih problema, doveo je do porasta interesa kako znanstvene tako i šire zajednice za okoliš. Opća zabrinutost za okoliš potaknula je temeljito znanstveno istraživanje i razvijanje znanstvenih disciplina poput ekologije i znanosti o okolišu, a s jačanjem ekološke svijesti od druge polovice prošloga stoljeća razvijaju se i strukovna područja, kao što su zaštita prirode i zaštita okoliša. Senzibiliziranje javnosti o okolišu i njihovo aktivno uključivanje u rješavanje okolišnih problema suvremenog svijeta u interesu je svakog pojedinca, ali i civilizacije u cjelini. Popularizacija okolišne problematike istodobno je izbrisala granice između znanstvenog i stručnog te se često ekologija, zaštita prirode i okoliša poistovjećuju. Iako je ekologiji, zaštiti prirode i zaštiti okoliša u središtu zanimanje za okoliš, međusobno se razlikuju prema pristupu okolišnoj problematici. Ekologija kao i ostale znanstvene discipline temelji na znanjima, znanstvenim spoznajama i stjecanju znanja primjenom metoda znanstvenog istraživanja. Ekološke spoznaje vrlo su značajne i za znanost o okolišu, kao drugu znanstvenu disciplinu koja se na znanstvenim temeljima bavi okolišnom problematikom. Navedene dvije znanstvene discipline ne treba miješati sa zaštitom prirode i zaštitom okoliša, strukovnim područjima koja obuhvaćaju aktivnosti i mjere za sprečavanje po okoliš štetnih aktivnosti i očuvanje njegove kvalitete ili environmentalizmom kao društvenim ili političkim pokretom za očuvanje okoliša. Iako pristupom različita, navedena znanstvena i strukovna područja ili inicijative omogućavaju unaprjeđenje okoliša te razvijanje stila života temeljenog na spoznaji da je čovjek samo dio okoliša i da o njemu ovisi. Knjiga je znanstvena monografija ali i zamišljena kao sveučilišni udžbenik.

Additional information

Weight 1.000 kg

Nevenko Herceg (Ljubuški, 1964), sveučilišni profesor, političar, športski djelatnik. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Sarajevu. Na istom je fakultetu magistrirao iz područja fitomedicine, a doktorsku je disertaciju obranio na Sveučilišta u Mostaru. U zvanje sveučilišnog profesora izabran je 2007. godine. Do sredine 1992. radio je na Katedri za fitomedicinu u Sarajevu, nakon čega se više angažira u javnom životu i obnaša više dužnosti u izvršnim, zakonodavnim i političkim tijelima vlasti. Predaje na Sveučilištu u Mostaru i Zagrebu, te na Veleučilištu VERN u Zagrebu. Objavio je više od devedeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, te je urednik većeg broja zbornika, monografija, priručnika i časopisa. Inicijator je, organizator i sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, konvencija, simpozija, skupova i studija, te pokretač i realizator brojnih projekata. Stručno se usavršavao u SAD-u, Danskoj i Velikoj Britaniji Član je Olimpijskog odbora BiH i predsjednik Rukometnog saveza BiH. Od 2013. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja među kojima Zlatnu povelju humanizma Međunarodne lige humanista (1994). Objavljena djela: Izbori u BiH (Mostar 1998); Izbori i izborna kampanja (Mostar 2000); Ratarsko gospodarstvo (Mostar 2007); Ambrozija (Mostar 2009); Temelji uzgoja bilja (Zagreb – Mostar 2010); Okoliš i održivi razvoj (Zagreb – Mostar 2013).

has been added to your cart:
Checkout