Bošnjaci nakon socijalizma. O bošnjačkom identitetu u postjugoslavenskom dobu

Bošnjaci nakon socijalizma. O bošnjačkom identitetu u postjugoslavenskom dobu

46,80 KM

190.00 HRK / 24.00 €

 

Autor: Šaćir Filandra

Sunakladnik: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Sarajevo

 

Broj stranica: 463

Godina izdanja: 2012.

ISBN: 978-9958-820-57-1 (Preporod)
978-9958-587-58-0 (Synopsis, Sarajevo)
978-953-7035-70-9 (Synopsis, Zagreb)

Uvez: tvrdi

Visina: 230 mm

BAM
  • EUR
  • BAM
  • HRK

Description

Kako se kategorija bosanskohercegovačke državnosti, s jedne strane, te kategorija islamske religijske pripadnosti s druge, odražavaju na nacionalni identitet Bošnjaka u postsocijalističkom razdoblju njihova življenja, bitno je pitanje ove knjige. Druga važna pitanja kojima se autor bavi jesu: odnos Bošnjaka prema kategoriji religije, odnos religije i politike, vlastita nacionalna ili zajednička bosanskohercegovačka države, promjena nacionalnog imena i njezine implikacije na političke koncepcije nacije.

Šaćir Filandra (Crnići/Stolac, 1961), politolog i sociolog, publicist, sveučilišni profesor. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je iz oblasti suvremene političke filozofije. Bio je gostujući predavač na Odsjeku za historiju i političke nauke na Sveučilištu Yale u SAD, te pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu za jugoistočno-europske studije u Budimpešti. Autor je knjiga Bošnjaci i moderna (1996), Bošnjačka politika u XX stoljeću (1998), Bošnjaci nakon socijalizma. O bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu (2012), te koautor (s Enesom Karićem) knjige Bošnjačka ideja (2002) i autor preko četrdeset naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata. Dekan je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

has been added to your cart:
Checkout