Video snimka predstavljanja drugoga sveska “Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J)” u Narodnom pozorištu Sarajevo, 26. 10. 2015.

Video snimka predstavljanja drugoga sveska "Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J)" u Narodnom pozorištu Sarajevo, 26. 10. 2015.

Album: Galerija

Tags: #Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine #Sarajevo #Narodno pozorište