Predstavljanje drugoga sveska “Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J)” u Narodnom pozorištu Sarajevo, 26. 10. 2015.

Predstavljanje drugoga sveska "Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J)" u Narodnom pozorištu Sarajevo, 26. 10. 2015.

Predstavljanje drugoga sveska "Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J)" u Narodnom pozorištu Sarajevo, 26. 10. 2015.